acceso ás escolas de arte dramático

O programa de preparación para o acceso ás escolas de arte dramático, consta, entre outros de:

Análise de texto teatral:

Elementos de preparación actoral para afrontar o conflito dramático nas diversas escenas da obra do autor teatral.

Preparación da liña dos personaxes en función do Superobxectivo da obra teatral e da comprensión do seu autor.

Estudo das diversas teorías teatrais respecto da interpretación actoral e a dirección escénica.

Exercicios teórico-prácticos: “Desde a análise de textos ata a posta en escena”.