Esta actividade está diseñada coa finalidad de distender as tensións acumuladas no espazo- tempo laboral; coñecer e canalizar creativamente os conflitos interpersoais xerados no ámbito produtivo do trabajo; e promover dinámicas de grupo lúdicas a través de exercicios creativos en contacto coa naturaleza.

CONTIDOS:

 • Exercicios corporais:
  • Xogos e creatividade.
  • Ioga e relaxación.
  • Masaxes.
 • Improvisacións dramáticas:
  • Análise dunha escena teatral e da súa estrutura dramática, cuxos componentes servirán de referencia para as improvisacións realizadas polos participantes do curso.
  • Preparación e realización das improvisacións dramáticas dos participantes e análise posterior.
 • Improvisacións colectivas:
  • Exposición da bagaxe festiva das nosas festas solsticiais: entroido, maios, vendima, etc.
  • Realización de improvisación dos participantes baixo la coordinación e asesoramento da directora do curso.
 • Festa final.